ברישום בעט ובדיו, האמן מויריג'יניה, ארה"ב, משרטט סביבות מדומיינות, מורכבות ממבוכים זוויתיים, מבנים דיסטופיים, בניינים שמסתחררים כמו פרקטלים. מטרופולינים אדריכליים אינסופיים מאזנים סדר וכאוס.

יצירותיו ממזגות את העבר, ההווה והעתיד לתצוגה אחת. מבוך גדול מסמל את התקופה הנוכחית, תקופת הקורונה.