בפרויקט שלו Shapeshifting Hotel, דוחף הצלם Victor Enrich את גבולות הגיאומטריה, עם הבניין NH Deutscher Kaiser - בית מלון במינכן, גרמניה.

הוא החליט ליצור 88 תמונות (כיוון שמספר 88 הוא מספר המפתחות שיש לפסנתרים המודרניים) "דימיתי עצמי לפסנתר. מצאתי שזה פואטי להפליא לחבר שתי דיסציפלינות אמנותיות שונות, כגון צילום וגרפיקה ממוחשבת, עם הפסנתר הקלאסי", הוא מסביר.