הפרס בתחומי הציור והפיסול לשנת 2019, בסך 18,000 ש״ח, יוענק לשתי הזוכות בטקס שיערך במעמד ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי, ביום שלישי 3.12.2019

חבר השופטים דורון רבינא, נחום טבת ואיתם ורוניק ענבר מטעם האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל, כתבו בנימוקיהם:
אמנותה של אירית חמו היא ״מקרה ייחודי של התכת שאלות מושגיות של האמנות עם ספציפיות של המקומיות הישראלית. חמו מנסחת, בשלושים השנה האחרונות, קול ייחודי ועצמאי תוך שהיא משמרת ומולידה מחדש זיכרון תרבותי של אמנים מהעבר ומציעה להם הווה מחודש. לאלה היא רותמת חומרים נדיפים כמו העתקי נייר קופי או אבק, ויוצרת מבט ביקורתי על אידיאולוגיות המצויות בין יתר-יציבות לבין התפוררות וכליה״.
תמר גטר היא ״מבכירות האמנים בישראל, האחראית על גופי עבודה מהמרכזיים והמשפיעים שנוצרו בארץ, משנות השבעים ועד היום. גטר מעלה על נס את הציור כפעולה ואת הגוף כמכונה פגומה המייצרת לציור קנה מידה אנושי. את העקרונות האלו היא רותמת לעיסוק ביקורתי במיתוסים של גבורה ומוות בתרבות העולמית והמקומית תוך המצאה בלתי פוסקת של אופני פעולה מקוריים ומשונים״.

 

תמר גטר

 

אירית חמו, מרצבאו. מתוך הסדרה סופות אבק, 2011-2013. 200/298 ס״מ. אוסף מוזיאון ישראל