פרחים ניחנים בצורות וצבעים מגוונים ועשויים להיות דומים לבעלי חיים. pareidolia היא תופעה פסיכולוגית בה מוחנו יוצר דמיון בין פרח לאובייקט אקראי אחר.