הצלם של נשיונל ג'אוגרפיק Joel Sartore, מנברסקה ארה"ב, השקיע את עשר השנים האחרונות בפרויקט תיעוד המגוון הביולוגי בעולם. בעשור האחרון הוא צילם יותר מ -5,600 בעלי חיים ואומר שהוא לא יעצור עד שיתעד כל אחד מבין 12,000 העופות, הדגים, היונקים, הזוחלים, הדו-חיים וחסרי החוליות הנמצאים בשבי.

Please follow me on Instagram @joelsartore to support the PhotoArk!
https://www.joelsartore.com/ani108-00053/

 

A Philippine tarsier (Tarsius syrichta syrichta) at the Avilon Zoo.
This animal has the second largest eyes in the world compared to brain size.

An endangered Peruvian woolly monkey (Lagothrix cana) at Cetas-IBAMA, a wildlife rehab center in Manaus, Brazil. This is administered by IBAMA, the government wildlife agency of Brazil.
This is a juvenile female. She had severe growth deformities due to poor nutrition as she was being reared as a pet by a citizen here. Her mother was likely killed so that she could be sold into the pet trade.

An endangered Peruvian woolly monkey (Lagothrix cana) at Cetas-IBAMA, a wildlife rehab center in Manaus, Brazil. This is administered by IBAMA, the government wildlife agency of Brazil.
This is a juvenile female. She had severe growth deformities due to poor nutrition as she was being reared as a pet by a citizen here. Her mother was likely killed so that she could be sold into the pet trade.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Schmidt's red-tailed monkey (Cercopithecus ascanius schmidti) at the Houston Zoo.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Curl-crested aracari (Pteroglossus beauharnaesii) at the Dallas World Aquarium.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
A green tree python (Morelia viridis) at the Riverside Discovery Center, Nebraska.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Giant panda at the Zoo Atlanta.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Guianan cock of the rock (Rupicola rupicola) at the Dallas World Aquarium.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Four-toed hedgehog (Atelerix albiventris) at the Sedgwick County Zoo, Kansas.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Panther chameleon (Furcifer pardalis) at the Dallas World Aquarium.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to natgeo.com/animalquiz at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
Black-and-rufous elephant shrew (Rhynchocyon petersi) at Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to the article at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
AFRICAN WHITE-BELLIED TREE PANGOLINA baby hitches a ride on its mother at Pangolin Conservation, a nonprofit organization in St. Augustine, Florida. The mammals are illegally killed for bush meat and their scales, which are claimed to have medical value.

PERMITTED USE: This image may be downloaded or is otherwise provided at no charge for one-time use for coverage or promotion of National Geographic magazine dated April 2016 and exclusively in conjunction thereof. No copying, distribution or archiving permitted. Sub-licensing, sale or resale is prohibited.
REQUIRED CREDIT AND CAPTION: All image uses must bear the copyright notice and be properly credited to the relevant photographer, as shown in this metadata, and must be accompanied by a caption, which makes reference to NGM. Any uses in which the image appears without proper copyright notice, photographer credit and a caption referencing NGM are subject to paid licensing.
Mandatory usage requirements: (Please note: you may select 5 branded images for online use and 3 images for print/unbranded)
1. Include mandatory photo credit with each image © Joel Sartore/National Geographic
2. Show the April cover of National Geographic somewhere in the post (credit: National Geographic) unless using only one image
3. Provide a prominent link to the article at the top of your piece, ahead of the photos
4. Mention that the images are from "the April issue of National Geographic magazine”
FENNEC FOXSAINT LOUIS ZOOThe smallest foxes in the world have enormous ears to cool them down as they traverse sand dunes in the Sahara, where they are common. Their cuteness makes them attractive to the wild-pet trade.