בית הקפה- גלריה Character Café & Gallery ממוקם בסמוך לאחד הרחובות הראשיים של מהרשאר, במחוז אלבורץ, באיראן. הבניין הישן המכיל אותה, בן שתי קומות עם תשתית לקויה ולכן, מחוסר תקציב, נעשו מעט שינויים בבניין הישן ובמקום זה, ניתנה פרשנות עיצובית חדשה למאפיינים היסטוריים המצויים בבניין.

Architect in Charge: Ojan Salimi
Architecture firm: OJAN Design Studio
Design Team: Ali Merati, Saber Tajik
Photographer: M. H. Hamzehlouie