24/08/2023 09:00 - 00:00

רוצים להצטרף לקבוצת האדריכלים/יות, שנבחרה לייצג את הישגי האדריכלות הישראלית?
להיחשף לעשרות אלפי יזמי נדל”ן ובונים ולהגיע לאימייל האישי של 90,000 מקבלי ההחלטות בישראל ובעולם?

למידע נוסף
dnalist.analytics@gmail.com
050-6456171

משרדים שהתקבלו מופיעים באתר: משה ספדיה I חיוטין אדריכלים I עדה כרמי מלמד I משה צור אדריכלים I יסקי, מור, סיון I קולקר קולקר אפשטיין I דוד נופר I אמיר מן – עמי שנערI רמי גילI אורבך הלוי I שורץ בסנוסוב I בר אוריין אדריכליםI קימל אשכולות I החדר I אורלי שרם I אירית אקסלרוד I גל מרום I דן והילה ישראלביץ I גד הלפרין I מיכי סתר I ורד גינדי Iמיכאל אזולאי I דנה אוברזון I נוימן חיינר I ירון טל I ברנוביץ קרוננברג I גרינהאוז אדריכלים ועוד