02/04/2023 17:00 - 00:00 הספרייה המרכזית, אוניברסיטת ת"א