גיליון מיוחד בן 176 עמודים, בהפקה מיוחדת
אדריכלות – פובזנר אדריכלים. נופר אדריכלים, ירון אלדד, ועוד
בתי מלון – בר אוריין אדריכלים. לוין פקר, ועוד
הסעדה – קימל אשכולות. איתי גדרון ועוד
משרדים – סתר אדריכחים. שירלי זמיר ועוד
מגורים – פרוי דוידוביץ’, מיכל האן, ועוד

 

מחיר:   120 ש"ח
paypal