הגיליון מוקדש לטביעת חותמו של אדריכל רמי גיל ופרשנותו לאדריכלות הישראלית.
עוד בגיליון: מבני ציבור בתכנון פובזנר אדריכלים, אסף לרמן, מגורים בתכנון פיצו קדם ומשרד בתכנון ערן נעים.
בשער: צילום של עודד בלילטי, גלריה זימאק