זרקור על האדריכלים: מתי רוזנשיין – ירושלים. לויטון שומני – מבני ציבור / מבני ציבור בתכנון אנריקה סגרה, יובתים / משרדים בעיצוב מיכי סתר, גרינהאוז, שירלי זמיר / עיצוב מגורים של רז מלמד, ארז שני / הפרויקטים שנבחרו כיוצרי עתיד / פרק על אמנות עכשווית. אמנות המשתלבת באדריכלות, עם דודו גרשטיין ומיכל רוטמן לאור ועוד