בית ספר ירוק חדשני, שתכנן אדריכל דוד נופר, משתמש בשיקולים אקלימים ואנרגטיים כקופסא שקופה-סגורה, בה מרחבי הלמידה, ההתרועעות, השיח והמנוחה שלובים זה בזה וללא הגדרה ברורה.

המבנה כלוא במעטפת כוללנית אחת, המגדירות 3 אונות חלקיות בקומה העליונה מעל קומת הכניסה – "מפולשת פדגוגית". בקומה זו מתקיימים ומתערבבים חיי היומיום במרחבי הלמידה, בה נוצרים "כיסים" המשמשים כאודיטוריום, ספרייה, ו-3 מעבדות בלבד. מרחב קומת הכניסה מאפשר "אריזות" שונות של קהל הלומדים והמשתמשים להתקבץ באודיטוריום "פתוח", מעבדות "פתוחות" ועוד.
המבנה "סגור" אקלימית פתוח לתאורת יום צפון-דרום, ולכוון מזרח, בקירות מסך שקופים – המביאים את הנוף והטבע אל כותלי בית הספר, המוגדר "המונוליט". מבנה בית הספר ה"סגור/פתוח" – מנצל את סביבתו המוצללת, מרפסות פנימיות וחללי פעילות בתחתית המבנה שנוצרו מהפרשי קרקע. פעילות חוץ צמודות למרחבי פנים וניתנות להמשך ישיר בין אלו הנעשות בפנים המבנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צוות תכנון: אדריכל ניר לוי, משרד נופר
קונסטרוקטור: שי רייפר
אדריכל נוף: אברהם אילן
יועץ תנועה: דורון חופשי