בתחרות האדריכלים לתכנון מתחם זיו בירושלים, זכתה במקום השני הצעה של אדריכל דניאל שטרסבורגר ואדריכל חגי בן נעים, שהתמקדה באיכות המרחב הציבורי וברצון ליצור ציפוף ללא בניה לגובה וללא יצירת מתחמים סגורים אשר אינם מותירים חללים עירוניים ציבוריים. זאת בנוסף לדיאלקטיקה העדינה הנדרשת שבין בית הכרם ההיסטורית לבין הפרויקט החדש, שיח שכמעט ולא קיים בישראל בפרויקטים בקנה המידה הזה. הפרויקט יוצר דיון על האקסיומות של תכנון עירוני ואדריכלי בישראל.

המרחב הציבורי הוא לב הפרויקט. הוא נמתח ומתארך מתוך בית הכרם ההיסטורית אל מרכז חיים זיו ומהווה מוקד טבע עירוני במקביל לפעילויות תרבות, קהילה, חינוך, ספורט, מסחר ודיור לסוגיו. התכנון המוצע מבקש ליצור הרמוניה בפרדוקס שמציבה הפרוגרמה עתירת השטחים: מחד מיקסום הפוטנציאל התב"עי יוצא הדופן של מגרש ציבורי בשטח אסטרטגי אדיר מימדים בלב ירושלים, ומאידך הגנה על האופי הייחודי של שכונת בית הכרם הוותיקה, חיבור למרקם השכונתי הקיים ושימור הזיכרון הרומנטי של "ירושלים של פעם".
הפרויקט מציע אפשרויות בינוי וציפוף בעלות איכויות אורבניות וארכיטקטוניות המאתגרות את תפישות התכנון הרווחות כיום בישראל: ציפוף ללא בנייה לגובה, שמירה על קנה המידה האנושי גם בבינוי אינטנסיבי, יצירת דפנות עירוניות רציפות ופעילות, שילוב של טבע עירוני משמעותי בתוך מרקם מבונה, תכנון דיור איכותי ונעים אך גם צנוע, ועירוב שימושים המעורר אינטראקציה בין שכבות שונות בקהילה.
נפחי הבינוי נצמדים לשולי המגרש, מעניקים למרחב הציבורי דופן עשירה בפרוגרמות תרבותיות, קהילתיות ומסחריות וכך הופכים אותו למוקד פעילות שכונתי ואזורי תוסס ומשמעותי במרכז אזרחי מגוון ועתיר שטחים.
באופן מפתיע, ההיצמדות לדפנות המגרש והבינוי הרציף בהן מאפשרים למעשה את יישום של שטחי הבנייה המבוקשים, יחד עם יצירת חללים עירוניים איכותיים בקנה מידה אנושי ומרחבים ירוקים ציבוריים פתוחים.
מיקום האתר בתפר שבין שכונות המגורים הירושלמיות הסמוכות לבין מבנים מוסדיים, כבישים ראשיים ואתרים לאומיים ומונומנטליים, מחדד את האתגר שבתכנון המגרש. הבינוי המוצע ופיזור השימושים מושפעים ומגיבים לסיטואציה העירונית הייחודית הזו, ומייצרים את המחבר העירוני הנדרש שבין קני המידה השונים באתר וסביבו, תוך התייחסות לשאלות הנוגעות לאופי הקהילה, השכונה, העיר ולאיכות המרחב הציבורי והחללים האורבניים.

אדריכל דניאל שטרסבורגר ואדריכל חגי בן נעים

 

 

 

 

 

 

כותרות ההדמיות:

1. מבט מכיוון בית הכרם ההיסטורית
2. מבט מכיוון המרכז הרפואי שערי צדק
3. מבט מבית ספר זיו
4. מבט מדירת מגורים