עשרות אלפי מ"ר מגורים עם דיור להשכרה, מסחר ושטחים לשימוש הציבור, הכוללים את בית החייל, יבנו בצומת רחובות ויצמן ופנקס בתל אביב. היזמים: החברות הממשלתיות וחברת נכסי חיל, חברה בבעלות משותפת של האגודה למען החייל ומשרד הביטחון.

 

השטח כולל את מתחם “הבור”, השטח הפתוח ונטול השימוש אשר מול בית החייל, השייך לעיריית תל אביב אשר הפקיעה את השטח לפני עשרות שנים בכדי להקים מבנה ציבור, אותו לא הקימה עד היום.
היוזמה הנה חלק ממדיניות רשות החברות, שדרשה מהחברות הממשלתיות לאתר נכסי נדל"ן מבוזבזים ונטולי הצדקה כלכלית שבבעלותן ולהעניק להם רציונל כלכלי.
אחת התכניות, מציעה להשאיר את בניין בית החייל כמו שהוא ולבנות בשטח הבור בניין בן 10 קומות מעל קומת קרקע, בשטח בנוי של כ־6,800 מ"ר, אשר יכלול קומת קרקע של מסחר, שתי קומות נוספות לטובת הציבור ופעילות עירונית, ושמונה קומות נוספות של דיור מוגן או שכירות ארוכת טווח. חלופה אחרת מציעה בניית מגדלי מגורים ומשרדים, משני צדי הצומת, האחד בצמוד לבית החייל והשני במתחם הבור. לבדיקת החלופות, נשכרו משרד יער אדריכלים ותוכן תכנון כלכלה וניהול.