ארכיטקטורה המכבדת מרקמי עבר ומשקמת שני מבנים כפריים, בדרום איטליה

 

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Wespi-de-Meuron-Romeo-.-Barn-conversion-.-Scudellate-afasia-28

Wespi-de-Meuron-Romeo-.-Barn-conversion-.-Scudellate-afasia-26-27

Wespi-de-Meuron-Romeo-.-Barn-conversion-.-Scudellate-afasia-26

Wespi-de-Meuron-Romeo-.-Barn-conversion-.-Scudellate-afasia-25

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT

Haus in Scudellate Muggio IT