"האנשים שעובדים באיסוף האשפה שלנו, לא מדורגים הכי גבוה בפירמידה החברתית. אנחנו מאמינים שהם גיבורים ונפלאים ועושים משהו יפה ובעל ערך", אומר דובר הקבוצה, אשר לדבריו היער הוא מחווה לעבודתם. היער נוצר בעזרת יותר מ-700 תלמידים, דיירי בית יתומים, דיירי בית קשישים ויותר מ-100 מתנדבים. הם הפכו 3 טונות של פסולת של פלסטיק ליער פלסטיק צבעוני בגודל 500 מ"ר מלא באלפי פרחים, עצים ובעלי חיים.