בפסלים שלה, מחטטת Beth Cavener, במימשק המביך והלא נוח בין בעלי חיים לאדם. חיות המסובכות במאבקים הפנימיים והחיצוניים שלהם, אך מביעות תסכול על הנטייה האנושית להתאכזר אליהן, בצורה לא מובנת

02_dontgo_2014_beth_cavener-687x1030

 

03_dontgo_2014_beth_cavener-687x1030

 

01_GoldenNettedHare_2011_beth_cavener  01_tangledupinyou_2013_beth_cavener

 

03_tangledupinyou_2013_beth_cavener

 

02_tangledupinyou_2013_beth_cavener-1030x687

 

04_tangledupinyou_2013_beth_cavener

 

05_tangledupinyou_2013_beth_cavener-1030x797

01_TheQuestionThatDevours_2012_beth_cavener

 

02_InBoccaaLupo_2012_beth_cavener-1030x697

 

01_inboccaalupo_2012_beth_cavener-1030x495

 

03_inboccaalupo_2012_beth_cavener-1030x720

 

06_InBoccaAlLupo_2012_beth_cavener-1030x687

02_Unrequited_Variation_in_Pink_2016_beth_cavener

03_Unrequited_Variation_in_Pink_2016_beth_cavener-1500x1062

 

03_workshop_2011_beth_caven-1030x764

04_TippingPoint_2011_beth_cavener

06_hanginggoat_2007_beth_cavener

beth_cavener_beautifulbizarre_017

 

Entertwined-Ermines-Limerence-study

They_1-Vertical

 

They_Detail_1

 

They_Detail_2

 

They_Detail_3

 

Tribute_1_Horizontal

 

Tribute_Detail_2

 

Tribute_Detail_3

 

Tribute_Detail_4

 

Tribute_Detail_6

 

Tribute_Detail_7

 

Tribute_Detail_8
https://www.followtheblackrabbit.com