אמנית העושה שימוש בחפצים יומיומיים, כמו קבלות, תגיות על מוצרי מזון ונייר אלומיניום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאתר האמנית