איך תקבלו היתר בנייה בצורה הכי מקצועית, יעילה ומהירה. המדריך המלא

 

אי אפשר לבנות או לשפץ מבנה ללא קבלת היתר

כשאתם עומדים לבנות או לשפץ את בית החלומות שלכם, הרי שבאופן טבעי אתם מרוכזים בו בלבד ובמה שנמצא בד' אמותיו. אלא שהבית שלכם נמצא בשטח שיפוטה של רשות עירונית, אשר באחריותה לדאוג שהבית שלכם לא יקלקל את החזות הכללית של הרחוב והעיר בו הוא נמצא, לא יצרום לעין ויעמוד בתקנות הבטיחות. או בתמצית: ישתלב יפה ובטוח בתכנית בניין-עיר (תב"ע) הכללית של הרשות העירונית.
לשם כך הנכם מחויבים לקבל ממנה אישור הנקרא היתר בנייה. חשוב להדגיש כי ללא קבלת ההיתר, אתם יכולים להישאר רק עם החלום לבית אך ללא הבית הנכסף עצמו. לכן אין טעם ליצור התחייבויות שונות לבנקים, לאדריכלים, לרוכשים ובטח לא להתחיל לבנות, ללא קבלת ההיתר, שכן בלעדיו זו תהיה עבירה על החוק, שתגרור הריסת הבנייה, קנסות, אישום פלילי – וחלומכם הוורוד יהפוך לחלום בלהות.
על מה אתם חייבים היתר בנייה: הנכם מחויבים בקבלת היתר עבור כל בנייה של נכס חדש או הרחבה ושיפוץ בנכס קיים, הכוללת שינוי חיצוני למבנה (קירות, גג, סגירת מרפסת, קירוי לחנייה, בניית בריכה, פרגולה, גדר וכדומה), או כל שינוי פנימי במבנה שעלול לפגוע בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת (כמו תוספת חדר, ממ"ד או מרפסת וכדומה).

 

 

מהם השלבים בדרך לקבלת ההיתר?

הדרך לקבלת ההיתר המיוחל, מתחילה בהגשת בקשה לקבלת מידע מהוועדה המקצועית לתכנון ובנייה של הרשות העירונית, אשר תצייד אתכם במסמכים שיבהירו בפניכם מה השימוש המותר בנכס שלכם ומהן זכויות הבנייה המאושרות לו, הכל לפי תכנית התב"ע של העיר או הישוב – ובנוסף, תפרט בפניכם מה עליכם לבצע בכדי שתוכלו לקבל את ההיתר ממנה.
לאחר שלמדתם את כל ההתניות הללו של הרשות, אתם מגישים לוועדה שלה את ה”גרמושקה”: המחשה חזותית של הבית המתוכנן – תכנית אדריכלית ומפרט של התכנון ההנדסי, אשר ישכנעו את הוועדה על כך שהבית שלכם ישתלב יפה בסביבה ולפי התכנית העירונית (תב"ע), מבחינת צורתו, גובהו, צבעו, חומרי הגמר שלו וכדומה והוא גם מחושב נכון מבחינת אחוזי הבנייה ולא חורג משטח המגרש עליו יבנה.
בנוסף תבדוק הוועדה אם הבית עומד בחוקי הבנייה ובתקני הבטיחות השונים בבתים פרטיים, למשל, בממ"ד ובגובה המעקות למדרגות. מבנה ציבור יצטרך גם לעמוד בתקני נגישות, כיבוי אש ותקנים רבים נוספים.
לצד ההמחשה האדריכלית וההנדסית, עליכם לצרף גם את כל המסמכים המעידים על כך שעמדתם בכל הדרישות הפורמליות – אישור בעלות על הקרקע, חתימות בעלי עניין (בעלי הנכס, שכנים וכו'), אישורי חברת חשמל ובזק ואסמכתאות על כל התשלומים לרשות העירונית כמו היטל השבחה (אם קיים) או מס שבח (אם מכרתם נכס).
לאחר קבלת כל החומר מכם, הוועדה תאפשר להגיש התנגדויות לבנייה שלכם, בתוך פרק זמן של שבועיים, מצד שלישי אשר חושב שהבנייה שלכם תפריע או תפגע בו (שכנים שלא רוצים שהבית שלכם יסתיר להם את הנוף, למשל. במידה ואתם מבקשים לבצע שיפוץ בנכס הקיים בבית משותף, תצטרכו לקבל הסכמה חתומה לכך של 75% מהדיירים).
תכנית הבנייה שלכם תיבדק במקביל בוועדת הפיקוח ברשות המקומית ואם היא תכיל בצורה מסודרת את כל המסמכים הנדרשים, היא תעביר את הבקשה לבדיקה יסודית של תקינותה על פי החוק, על ידי מהנדס של ועדת הפיקוח, אשר מחליט לחסד או לשבט בעניינה. אתם עשויים גם להידרש לבצע שינויים בתכנית שלכם ולהציגם בפני הוועדה המקומית, כתנאי לאישורה. במידה והבקשה להיתר בנייה תידחה, תהיה לכם אפשרות להגיש ערעור לוועדת ערר המחוזית או למחלקה המשפטית של העירייה בתוך 30 יום.
את היתר הבנייה תקבלו לאחר התשלום (אלא מה? אגרות בנייה, היטלי פיתוח והיטל השבחה), בפרק זמן של בין 8 עד 14 חודשים (הגם שנעשו שינויים בחוק המזרזים את קבלתו, ביוזמת השר כחלון בשעתו, זו עדיין המציאות).

 

 

סוגי ההיתרים הקיימים

קיימים סוגים שונים של היתרים, אותם מבקשים מהוועדה לתכנון ובנייה בעירייה והכל לפי המקרה והצורך הספציפי שלכם:
היתר בניה: האישור הנפוץ ביותר מבין הבקשות המוגשות לעירייה והוא מתקיים במקרה של בניה חדשה על מגרש ריק או שעומד עליו מבנה שמיועד להריסה וכן, במקרה של תוספת בניה למבנה קיים, כמו מרפסת או בנייה אשר תגדיל את שטחו של המבנה.
היתר לשינויים: היא בקשה המוגשת לאחר קבלת היתר בנייה, במידה ואתם מבקשים לשנות משהו או לחרוג מתכנית הבית אשר הוועדה כבר אישרה לכם, או אם בניתם בצורה השונה וחורגת מהמאושר לכם בהיתר שקיבלתם בתחילת הבנייה והכל בתנאי שטרם קיבלתם אישור של הרשות לטופס 4 (טופס עם בקשה שלכם המלווה בתצהירים שהבית נבנה בהתאמה להיתר ולתקן, אשר מקבלת אישור רשמי של הרשות כי בניית המבנה הסתיימה, הוא נבנה לפי ההיתר שקיבלתם והוא בטוח ומתאים למגורים ויש רשות לחברו לתשתיות השונות, לקראת האישור הסופי המתיר לכם לאכלס את הנכס וליהנות ממגורים בו).
הסדרת מצב קיים: זו בקשת היתר לשינויים בדיעבד, במקרה שקיבלתם אישור לטופס 4 ואתם בכל זאת בניתם בצורה שונה מהקבוע בהיתר, בניגוד להצהרה שלכם עליה הסתמכה הרשות ובזכותה אישרה את הבית למגורים.
בתים בנחלה: היתר בניה לתוספות המאושרות בצורה גורפת בשונה מהיתר בניה והוא ניתן בקיבוצים ומושבים, שם מתבצעת בנייה או הרחבות בנייה (על ידי ילדי משפחה) – בתחומן של נחלות בעלות מגרשים גדולים המחולקים למגורים ולמשק.
בקשה להיתר מקוצרת: בקשה אשר כוללת רק חלק מהמחויבויות של בקשת היתר רגיל, עבור תוספות קלות למבנה קיים (גדר, גגון, מעלית או מרחב מוגן שיש לו חשיבות בטיחותית במציאות שלנו בארץ).

 

 

למי מומלץ לפנות בכדי שישיג לכם היתר?

תהליך בקשת וקבלת ההיתר מורכב, דורש ידע והתמצאות בחוקי הבנייה והכרה של צורת ההתנהלות והבירוקרטיה של הרשויות ודרישותיהן, לצד הכרת תכנית התב"ע של כל רשות והשלכותיה על המגרש עליו תתבצע הבנייה, לצד התקנות החלות עליו.
הבקשה מכילה מידע מקצועי רב, כמו חישוב אחוזי בנייה ושטחי הבנייה, עם נספחים המכילים אישורים וחתימות של אנשי מקצוע רבים, מפה טופוגרפית עדכנית, צילום מגרש ועוד.
לכן, חשוב להפקיד את התהליך בידיה של חברה מקצועית. חברה כזו תעניק מכלול רחב של שירותים בעזרת מגוון רחב של אנשי מקצוע, שגם יודעים לגלות פרצות בחוק ותכנית התב"ע, להתמודד עם התנגדויות מצדה של הוועדה של הרשות או של צדדים לא צפויים אחרים ולהגדיל בצורה קריטית ומכרעת את הסיכוי שלכם לקבל את ההיתר.
מכאן לא נותר לכם אלא להתחיל לתת לחלום שלכם לקרום עור וגידים ולהגיע להסכמות ביניכם, בני הזוג, איך יראה הבית. את זה אנחנו משאירים לכם.

 

 

מה היתרונות שלנו עבורכם במשרד "תיק ורוד"

משרד הבוטיק שלנו "תיק ורוד" מעניק משנת 2014, שירותים מקצועיים לטובי האדריכלים ומעצבי הפנים. אנחנו מתמחים בשרטוטים ממוחשבים ובהגשות היתרי בנייה בעיקר לבתים פרטיים, בתים להסדר, בתים בנחלה ותוספות בנייה.
אנחנו נטפל עבורכם האדריכלים, בתכנון לפי דרישות הלקוח בהתאמה לתב"ע. עריכת הגשה להיתר. שרטוט בהתאמה לסגנונכם, טיפול מול הרשויות והשלמת דרישות ועדה, כולל במערכת מקוונת. הכנת תכניות עבודה לפי הצורך – בנייה, חשמל, סניטציה וכדומה. ביצוע הדמיות מעטפת חוץ לצורך המחשה ללקוח (סקצאפ+ווירי), מחשוב ל- CAD, שרטוט קבצי היתר וסקיצות ידניות.
אנו יודעים להגיש הכל בצורה קפדנית ושלימה – עריכת הבקשה להיתר בניה, לרבות הצגת המבנה (פנים – תכניות, חתכים וחוץ – חזיתות, גדרות ופיתוח שטח), הצגת שטחי המבנה המראים שלא קיימת חריגה מהמותר לבניה וכן, תכנית לאישור הממ"ד עבור פק"ע.
כל אלה מוגשים על ידנו בצורה מושלמת והעבודה המסודרת שלנו חוסכת זמן רב בתהליך.
אנו מכירים את השוני בין הועדות והדרישות שלהן ויודעים לענות על כל הדגשים השונים אצלן. המיקוד שלנו בבתים צמודי קרקע, מאפשר לנו להיות מעורים היטב בדגשים בהיתרים מסוג זה והניסיון היומיומי שלנו, בשונה מאדריכל שמנהל תיקים שונים, מאפשר לנו להתעדכן כל העת בשינויים בתוך הועדה עצמה.
הטיפול המקיף והמקצועי שלנו, מעניק לכם לא רק ראש שקט, אלא גם זמן פנוי והחסכון בזמן מאפשר לכם להתמקד בדברים החשובים ולטפל בלקוחות נוספים.
ההמלצות הרבות של לקוחותינו המופיעים באתר שלנו, מדברים בשם עצמן ודבר אחרון וחשוב – המחיר שאנו נוקבים הוא גלובלי ומראש וכך, יש מסגרת ברורה וידועה מראש של העבודה והעלות שלה.

"תיק ורוד"
אביגיל נחשון
נייד : 052-7669320
יוחאי נחשון
נייד :052-7118320
office@tikvarod.co.il