מלון בוטיק זה, ממוקם קילומטרים ספורים מאטנה בסיציליה, הוא גם מלון וגם חנות. שמו Monaci delle Terre Nere (הנזירים של האדמות השחורות). הוא נוצר כדי לשמש מקלט שקט מן הרעש של העיר, בין עצי זית משקיפים על הים התיכון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monacidelleterrenere.it/en