ערכו של מבנה משומר, גבוה יותר מזה של מבנה חדש. השימור מעלה את ערך הפרויקט ואת הרווח הכלכלי ממנו. הרשויות גם מעניקות לפעמים זכויות בנייה מיוחדת באתרים לשימור, בכדי לעודד יזמים להשקיע בהם משאבים. השימור מקדם תיירות מעולה, מהווה אטרקציה תיירותית המשפיעה על ערך הנדל"ן בסביבתו. השימור הוא אמצעי למשיכת תושבים חדשים, ברמה סוציו-אקונומית גבוהה יותר לאזורים חלשים. כל זאת לצד הרווח התרבותי והאסתטי הסביבתי. קיימות מספר גישות של שימור, הנובעות מהשקפות עולם שונות וצורות התייחסות שונות לתפקיד המבנה במרקם העירוני או באתר בו הוא נמצא, לחלקו במורשת ההיסטורית ולמאפייניו העיצוביים והאסתטיים.

 

סיפור על שלושה שנקינאים ועוד
ODO אדריכלים, אדריכל דורון מינין

סיפורם של שלושה בניינים לשימור ברחוב שנקין בתל-אביב. סיפורן של תוספות בניה על מבנים לשימור, במפגש יתוארו הגישות ואופן ההתייחסות לתוספות בניה אלו

המלון של האריסטוקרטיה הרוסית
UP architects, אדריכל אורי פדן
סיפורו של "חצר סרגיי", תיעוד חידוש ושימור מלון "חצר סרגיי", ברחוב הלני המלכה 13 בירושלים עבור ממשלת רוסיה. המלון אשר הלין לפני 150 שנה את האריסטוקרטיה הרוסית.
סיפורו של בית הכנסת הגדול בתל אביב, תיעוד ותכנון בית הכנסת הראשון בעיר העברית תל אביב, שמלאו לו 96 שנה.