MOLET היא פלטפורמה וסטודיו לעיצוב, הכולל קבוצה של אדריכלים, מעצבים ואנשי חינוך, שחברו יחדיו ומציעים דרך מחשבה חדשנית - על רהיטים. דרך בת-קיימא, מודולרית ויצירתית, לריהוט סביבת המגורים, העבודה ומרחבי למידה, תוך שימוש משודרג במשטחי עץ שסיימו את תפקידם. הם יישמו את תפיסתם בעיצוב בית הספר אנתרופוסופי "זומר".

בית הספר "זומר" הינו בית ספר אנתרופוסופי, המתחבר לקווים מעוגלים, מרגיעים ובעלי זרימה. השימוש בקו מעגלי היה אחד מהאתגרים העיצוביים לצוות העיצוב שלנו, הרגיל לעבוד עם עץ ממוחזר בעל זוויות חדות וקווים ישרים. האתגר העיצובי יצר תהליך עבודה מרתק שהתוצאה שלו יצרה אלמנטים מקוריים ומפתיעים – תקרה קשתית ועוטפת, ששומרת על הילדים ב"עולם דימיוני", פינות ישיבה מעוגלות ודינמיות ופינות למידה אינטימיות. הצורות המעגליות ושימוש בחומרים טבעיים התחברו לתפישה של בית הספר וכמובן גם לשלנו, ויצרו תחושה של חום וסביבה לימודית פורה ונעימה.
תהליך הפיתוח של הפרויקט כלל סדנה, בה השתתפו אנשי הצוות החינוכי של בית הספר, בה הם תכננו ויצרו חלק מהאלמנטים והריהוט לבית הספר.
חלק מהריהוט בפרויקט, הינו ריהוט ישן של בית הספר, שהיה מתוכנן להיזרק לפח. פירקנו אותו, שיפצנו והפכנו אותו לריהוט ממוחזר, שימושי, באותה השפה העיצובית של יתר הפרויקט.
כסטודיו לעיצוב בעל אג'נדה בת קיימא, המשלבת ערכים סביבתיים וחברתיים ואמונה שעיצוב הוא כלי לשיפור ושינוי החברה, גם בפרויקט הזה נוצר אימפקט סביבתי, חינוכי וחברתי.