בעוד‭ ‬סיומה‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬ה-‭ ‬20‬נתפס‭ ‬כשיאו‭ ‬של‭ ‬ה‭”‬עידן‭ ‬הדיגיטלי”,  ראשיתה‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬ה‭ ‬21‭-‬נתפסת‭ ‬כראשיתו‭ ‬של‭ ‬העידן‭ ‬הביולוגי‭ .‬התערוכה ‭ ‬LifeObjectהמוצגת‭ ‬בביתן‭ ‬הישראלי‭ ‬בבינאלה‭ ‬לאדריכלות‭ ‬בונציה,‭ ‬שנפתחה‭ ‬ב-‭ ‬28‬למאי,  ‬בוחנת‭ ‬את‭ ‬ההשלכות‭ ‬הפוטנציאליות‭ ‬של‭ ‬מגמה‭ ‬זו‭ ‬על‭ ‬התחום‭ ‬האדריכלי. ‬היא‭ ‬עוסקת‭ ‬בממשק‭ ‬שבין‭ ‬הדיסציפלינה‭ ‬האדריכלית‭ ‬לזו‭ ‬הביולוגית‭ ‬בהקשריו‭ ‬הרחבים‭:‬ מהרמה‭ ‬התאית‭,‬ דרך‭ ‬תופעות‭ ‬סביבתיות‭ ‬גלובליות‭ ‬או‭ ‬בהקשרים‭ ‬האדריכליים‭,‬ מרמת‭ ‬החומר‭ ‬דרך‭ ‬המבנה‭ ‬ועד‭ ‬למרחב‭ ‬האורבני.

 

BEHAVE2_lowrez

 

התערוכה‭ ‬בוחנת‭ ‬את‭ ‬היחסים‭ ‬החדשים‭ ‬הנרקמים‭ ‬בין‭ ‬האדם‭ ‬לסביבתו, ‬המבטלים‭ ‬את‭ ‬האבחנה‭ ‬המקובלת‭ ‬בין‭ ‬טבע‭ ‬לתרבות ‬ורואה‭ ‬בסביבה‭ ‬האדריכלית‭ ‬חלק‭ ‬מאקולוגיה‭ ‬רחבה‭ ‬ומרובדת‭ .‬
מטרת‭ ‬התערוכה‭ ‬להוות‭ ‬פלטפורמה‭ ‬לדו‭ ‬שיח‭ ‬בין‭ ‬אדריכלות‭ ‬ומדע‭ ‬כמהלך‭ ‬מכונן‭ ‬במרחב‭ ‬הישראלי‭ ‬וככזו‭ ‬היא‭ ‬מתקיימת‭ ‬בממדים‭ ‬שמעבר‭ ‬למרחב‭ ‬התצוגה, היא‭ ‬מושתתת‭ ‬על‭ ‬מחקר‭ ‬בינתחומי‭ ‬המשלב‭ ‬שדות‭ ‬ידע‭ ‬שונים‭ ‬בתחומי‭ ‬מדעי‭ ‬החיים, הפותחים‭ ‬בפני‭ ‬העשייה‭ ‬האדריכלית‭ ‬כיווני‭ ‬חשיבה‭ ‬וייצור‭ ‬חדשים‭ .‬
במסגרת‭ ‬התערוכה‭ ‬מוצגים‭ ‬תוצרים‭ ‬של‭ ‬שבעה‭ ‬זוגות‭ ‬אדריכלים‭ ‬ומדענים, ‬ביניהם‭ ‬חתן‭ ‬פרס‭ ‬נובל‭ ‬הפרופסור דן‭ ‬שכטמן‭,‬ שהוזמנו‭ ‬להציע‭ ‬תרחישים‭ ‬אדריכליים‭ ‬ספקולטיביים‭ ‬לאתרים‭ ‬שונים‭ ‬בישראל‭ ‬בהקשרי‭ ‬הקיום‭ ‬המגוונים‭ ‬שלה‭ ‬חלקם‭ ‬ברי‭ ‬מימוש‭ ‬ואילו‭ ‬האחרים‭ ‬מהווים‭ ‬הצעה‭ ‬קונספטואלית‭ ‬וביטויnלחזון‭ ‬עתידי‭.‬ התערוכה‭ ‬משלבת‭ ‬זו‭ ‬בזו‭ ‬פרקטיקות‭ ‬של‭ ‬לימוד‭ ‬מהטבע‭ ‬עם‭ ‬פרקטיקות‭ ‬של‭ ‬ייצור‭ ‬ביולוגי‭ ‬וביולוגיה‭ ‬סינתטית.‬

 

dav

 

BEHAVE

המיצב‭ ‬בוחן‭ ‬עקרונות‭ ‬חדשניים‭ ‬מחזית‭ ‬הפיתוח‭ ‬בתחום‭ ‬ההנדסה‭ ‬הגנטית‭ ‬ומשלבם‭ ‬כחומר‭ ‬בתכנון‭ ‬מרחבי‭ ‬ואומנות‭ ‬הניו‭ ‬מדיה ‭ ‬Interactive Media. הוא‭ ‬פותח‭ ‬פתח‭ ‬לתחום‭ ‬ההנדסה‭ ‬הביולוגית‭ ‬ולאופן‭ ‬בו‭ ‬הגבול‭ ‬הקיים‭ ‬בין‭ ‬האדם‭ ‬לסביבה‭ ‬אותה‭ ‬הוא‭ ‬מתכנן‭ ‬נמוג‭ ‬כאשר‭ ‬הסביבה‭ ‬המתוכננת‭ ‬מורכבת‭ ‬מחומר‭ ‬חי‭ ‬ומגיב‭, ‬ממש‭ ‬כמו‭ ‬האדם‭ ‬עצמו‭.‬ בוחן‭ ‬כיצד‭ ‬חומרים‭ ‬חיים‭ ‬שהונדסו‭ ‬גנטית‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מתכננים‭ ‬יכולים‭ ‬להגיב‭ ‬למדדים‭ ‬וחיווים‭ ‬הנלקחים‭ ‬ישירות‭ ‬מגוף‭ ‬האדם BIOMARKERS וכיצד‭ ‬מערכת‭ ‬יחסים‭ ‬הדדית‭ ‬זו‭ ‬בין‭ ‬אדם‭ ‬וסביבתו‭ ‬החומרית‭ ‬יכולה‭ ‬לבצע‭ ‬שינוי‭ ‬נרחב‭ ‬בתפיסת‭ ‬מרחבי‭ ‬המחיה‭ ‬שלנו‭.‬
המיצב‭ ‬מציג‭ ‬גישה‭ ‬ביו‭ ‬מערכתית‭ ‬לפיה‭ ‬לכל‭ ‬אינטראקציה‭ ‬אנושית‭ ,‬חברתית‭ ‬ואפילו‭ ‬לרגשות‭ ‬אנושיים‭ ‬ישנם‭ ‬ביטויים‭ ‬חומריים‭ ;‬חלקיקים‭ ‬המופרשים‭ ‬מגוף‭ ‬האדם‭ ‬ומועברים‭ ‬באוויר‭ ‬היכולים‭ ‬להשפיע‭ ‬באופן‭ ‬ישיר‭ ‬על‭ ‬חומרי‭ ‬בנייה‭ ‬חיים‭ ‬סביבם‭ . ‬החיבור‭ ‬החומרי‭ ‬מאפשר‭ ‬למתכנן‭ ‬ליצור‭ ‬סביבות‭ ‬חדשות‭ ‬הנשלטות‭ ‬ברזולוציות‭ ‬מולקולריות‭, ‬ומאפשר‭ ‬להגדיר‭ ‬כיצד‭ ‬סביבתנו‭ ‬תגיב‭ ‬לרגשותינו‭ ‬ולצרכי‭ ‬גופינו‭ ‬באופן‭ ‬דינמי‭ ‬וסנסורי‭.‬
המיצב‭ ‬BEHAVE‭ ‬יוצר‭ ‬מיקרוסקופ‭ ‬הולגרפי‭ ‬ענק‭ ‬המנתח‭ ‬את‭ ‬מרכבי‭ ‬נשימתו‭ ‬של‭ ‬המבקר‭ ‬בזמן‭ ‬אמת‭ ,‬רמת‭ ‬חמצן, ‬דו‭ ‬תחמוצת‭ ‬הפחמן, ‬חוזק‭ ‬נשיפה‭ ‬וכד‮’‬‭ ‬ומתרגמם‭ ‬לכדי‭ ‬פרמטרים‭ ‬לתכנון‭ ‬והפעלת‭ ‬חומר‭ ‬ביולוגי‭ ‬חי‭ – ‬מושבת‭ ‬בקטריות‭.‬
מושבת‭ ‬בקטריות‭ ‬המגיבה‭ ‬למדדי‭ ‬הנשימה‭ ‬של‭ ‬המבקרים‭ ‬הינה‭ ‬חומר‭ ‬מהונדס‭ ‬ולכן‭ ‬מתאפשרת‭ ‬למתכנן‭ ‬שליטה‭ ‬בדרך‭ ‬תגובתה‭ ‬למדדי‭ ‬הנשימה‭ ‬היחודיים‭ ‬לכל‭ ‬מבקר‭ ‬ולסוג‭ ‬התגובה‭ ‬הנדרשת‭ ,‬שינויי‭ ‬צבע‭,‬ שינויים‭ ‬בתנועת‭ ‬הבקטריות‭,‬ קצב‭ ‬גדילתם‭ ‬ודעיכתם. ‬המושבה‭ ‬במיצב‭ ‬המופיעה‭ ‬יש‭ ‬מאין‭ ‬כהולוגרמה‭ ‬תלת‭ ‬מימדית‭ ‬במרחב‭ ‬נבנתה‭ ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬אלגוריתם‭ ‬שפותח‭ ‬במיוחד‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬האדריכלים‭ ‬ביחס‭ ‬לתגובתן‭ ‬של‭ ‬בקטריות‭ ‬חיות‭. ‬ האלגוריתם‭ ‬יוצר‭ ‬סימולציה‭ ‬של‭ ‬תכונות‭ ‬הבקטריה‭ ‬הבודדה‭ , ‬כללי‭ ‬התנהגותה‭ ,‬קצב‭ ‬גדילתה‭ ‬וקצב‭ ‬בניית‭ ‬החלבונים‭ ‬במושבה‭ ‬שכזו ‭ ‬BIOFILMSומגיב‭ ‬באופן‭ ‬ישיר‭ ‬ובלתי‭ ‬אמצעי‭ ‬למדדים‭ ‬סנסוריים‭ ‬מנשימתו‭ ‬של‭ ‬המבקר‭.‬
המיצב‭ ‬משתמש‭ ‬בעקרון‭ ‬“PEPPER’S GHOST”‭ ‬וכורך‭ ‬יחדיו‭ ‬את‭ ‬המקרוסקופי‭ ‬והוירטואלי‭ ‬לכדי‭ ‬חוויה‭ ‬מרחבית‭ ‬וחומרית‭. ‬הוא‭ ‬מאפשר‭ ‬למבקר‭ ‬לחוות‭ ‬באופן‭ ‬בלתי‭ ‬אמצעי‭ ‬את‭ ‬מערכת‭ ‬היחסים‭ ‬החדשה‭ ‬הנוצרת‭ ‬ברמה‭ ‬המולקולרית‭ ‬ולחזות‭ ‬בהתהוות‭ ‬קשרים‭ ‬חדשים‭ ‬בין‭ ‬גופינו‭ ‬לסביבה‭ ‬המתוכננת‭ ‬המרגישה‭ ‬ומגיבה‭ ‬אלינו‭.‬
זהו‭ ‬מיצב‭ ‬המציע‭ ‬חזון‭ ‬לסביבה‭ ‬עתידית‭ ‬המכילה‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬כחלק‭ ‬אורגני‭ ‬ממנה‭, ‬ רגישה‭ ‬לגירויים‭ ‬ומגיבה‭ ‬לצרכינו‭ ‬ורצונותינו‭.‬
הלכה‭ ‬למעשה‭ ‬נבנה‭ ‬המיצב‭ ‬בשיתוף‭ ‬חברת‭ ‬innovate‭, ‬בנגרות‭ ‬מיוחדת‭ ‬ונשלח‭ ‬להתקנה‭ ‬בוונציה‭ ‬בביתן‭ ‬הישראלי‭.‬

 

behave 3 6.4.16.mcd

 

‬המתכננים

Shaga Shyovitz Architects הוא‭ ‬משרד‭ ‬עטור‭ ‬פרסים‭ ‬הממוקם‭ ‬בלונדון‭ ‬ובהרצליה‭ ‬פיתוח‭ .‬המשרד‭ ‬משלב‭ ‬בעבודתו‭ ‬ניסיון‭ ‬מקצועי‭ ‬נרחב‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬מתדות‭ ‬תכנון‭ ‬מתקדמות‭ , ‬חידושים‭ ‬טכנולוגיים‭ ‬ושימוש‭ ‬יצירתי‭ ‬בחומרי‭ ‬בנייה‭ ‬בתהליך‭ ‬התכנון. ‬המשרד‭ ‬עובד‭ ‬במקביל‭ ‬על‭ ‬פרויקטים‭ ‬רבים‭ ‬בקני‭ ‬מידה‭ ‬משתנים‭ – ‬מהמרכז‭ ‬למחקר‭ ‬מדעי‭ ‬בין‭-‬תחומי‭ ‬בהרצליה‭ , ‬תוכנית‭ ‬בינוי‭ ‬עיר‭ ‬לרובע‭ ‬שדה‭ ‬דב‭ ‬בתל‭ ‬אביב‭, ‬סביבות‭ ‬שקטות‭ ‬חדשניות‭ ‬למטרו‭ ‬במוסקבה‭ ‬ופיתוח‭ ‬חומרים‭ ‬חכמים‭ ‬לשוק‭ ‬הבנייה‭.‬
היצירתיות‭ ‬בתהליכי‭ ‬התכנון‭ ‬המיושמת‭ ‬הלכה‭ ‬למעשה‭ ‬בפרויקטים‭ ‬בקנה‭ ‬המידה‭ ‬האדריכלי‭ ‬מבוססת‭ ‬על‭ ‬מחקר‭ ‬עכשווי‭ ‬שנעשה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬שותפי‭ ‬המשרד‭ ‬באקדמיה‭. ‬שני‭ ‬ברט‭ ‬וגרי‭ ‬פרידמן‭ ‬הינם‭ ‬חלק‭ ‬מהסגל‭ ‬האקדמי‭ ‬של‭ ‬בית‭ ‬הספר‭ ‬הנחשב‭ ‬לאדריכלות‭ ‬AA- ARCHITECTURAL ASSOCIATION בלונדון‭ ‬ומוטי‭ ‬שיוביץ‭ ‬כחלק‭ ‬מסגל‭ ‬ההוראה‭ ‬בפקולטה‭ ‬לאדריכלות‭ ‬בטכניון‭.‬

תכנון‭:‬Shaga Shyovitz Architects‭ ‬  גרי‭ ‬פרידמן, ‬מוטי‭ ‬שיוביץ‭,‬ שני‭ ‬ברט‭ ‬עם‭ ‬ניקולאס‭ ‬מירס‭ ‬ומניה‭ ‬ואן‭ ‬דר‭ ‬וורפ‭‬, בשיתוף‭ ‬עם‭ ‬ביולוג‭ ‬ארז‭ ‬ליבנה ‭ ‬Vecoy Nanomedicines
ייצור‭ ‬ובניית‭ ‬המיצב:‭ ‬INNOVATE‭ ‬ישראל
מתוך‭ ‬תערוכת‭ ‬הביתן‭ ‬הישראלי LifeObject בביאנלה‭ ‬לאדריכלות‭ ‬בונציה ‭ ‬2016
צוות‭ ‬אוצרות‭ :‬ד‭”‬ר‭ ‬יעל‭ ‬אילת‭ ‬ון‭ ‬אסן‭ , ‬בניה‭ ‬בואר‭, ‬ אריאל‭ ‬בלונדר‭, ‬ ד‭”‬ר‭ ‬עידו‭ ‬בצלת,‭ ‬נוי‭ ‬לזרוביץ‭ ‬

 

לכל הכתבות בקטגוריית תרבות
+כתבות מומלצות
העצים המהלכים בכפרים של איטליה
תרבות
העצים המהלכים בכפרים של איטליה
מדי פברואר, נכנסים עשרות הגברים ליער ומגיחים ממנו כשהם לבושים מכף רגל ועד ראש
מסע הפרסום המוזר והפלאי של יום השנה ה-45 לבלט הונג קונג
תרבות
מסע הפרסום המוזר והפלאי של יום השנה ה-45 לבלט הונג קונג
מסעות הפרסום של הבלט של הונג קונג, תמיד הפתיעו במקוריותם המפתיעה: לציון יום השנה
העיר האלפינית עם הבתים המצויירים: Garmisch-Partenkirchen, גרמניה
תרבות
העיר האלפינית עם הבתים המצויירים: Garmisch-Partenkirchen, גרמניה
  מלבד הנופים מפעימי החושים, העיר הקטנה הזו מתהדרת בבתים הבנויים בסגנון סיפורי אגדות

כתיבת תגובה

הוספת תגובה חדשה, האימייל לא יוצג באתר*