בעוד‭ ‬סיומה‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬ה-‭ ‬20‬נתפס‭ ‬כשיאו‭ ‬של‭ ‬ה‭"‬עידן‭ ‬הדיגיטלי",  ראשיתה‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬ה‭ ‬21‭-‬נתפסת‭ ‬כראשיתו‭ ‬של‭ ‬העידן‭ ‬הביולוגי‭ .‬התערוכה ‭ ‬LifeObjectהמוצגת‭ ‬בביתן‭ ‬הישראלי‭ ‬בבינאלה‭ ‬לאדריכלות‭ ‬בונציה,‭ ‬שנפתחה‭ ‬ב-‭ ‬28‬למאי,  ‬בוחנת‭ ‬את‭ ‬ההשלכות‭ ‬הפוטנציאליות‭ ‬של‭ ‬מגמה‭ ‬זו‭ ‬על‭ ‬התחום‭ ‬האדריכלי. ‬היא‭ ‬עוסקת‭ ‬בממשק‭ ‬שבין‭ ‬הדיסציפלינה‭ ‬האדריכלית‭ ‬לזו‭ ‬הביולוגית‭ ‬בהקשריו‭ ‬הרחבים‭:‬ מהרמה‭ ‬התאית‭,‬ דרך‭ ‬תופעות‭ ‬סביבתיות‭ ‬גלובליות‭ ‬או‭ ‬בהקשרים‭ ‬האדריכליים‭,‬ מרמת‭ ‬החומר‭ ‬דרך‭ ‬המבנה‭ ‬ועד‭ ‬למרחב‭ ‬האורבני.

 

BEHAVE2_lowrez

 

התערוכה‭ ‬בוחנת‭ ‬את‭ ‬היחסים‭ ‬החדשים‭ ‬הנרקמים‭ ‬בין‭ ‬האדם‭ ‬לסביבתו, ‬המבטלים‭ ‬את‭ ‬האבחנה‭ ‬המקובלת‭ ‬בין‭ ‬טבע‭ ‬לתרבות ‬ורואה‭ ‬בסביבה‭ ‬האדריכלית‭ ‬חלק‭ ‬מאקולוגיה‭ ‬רחבה‭ ‬ומרובדת‭ .‬
מטרת‭ ‬התערוכה‭ ‬להוות‭ ‬פלטפורמה‭ ‬לדו‭ ‬שיח‭ ‬בין‭ ‬אדריכלות‭ ‬ומדע‭ ‬כמהלך‭ ‬מכונן‭ ‬במרחב‭ ‬הישראלי‭ ‬וככזו‭ ‬היא‭ ‬מתקיימת‭ ‬בממדים‭ ‬שמעבר‭ ‬למרחב‭ ‬התצוגה, היא‭ ‬מושתתת‭ ‬על‭ ‬מחקר‭ ‬בינתחומי‭ ‬המשלב‭ ‬שדות‭ ‬ידע‭ ‬שונים‭ ‬בתחומי‭ ‬מדעי‭ ‬החיים, הפותחים‭ ‬בפני‭ ‬העשייה‭ ‬האדריכלית‭ ‬כיווני‭ ‬חשיבה‭ ‬וייצור‭ ‬חדשים‭ .‬
במסגרת‭ ‬התערוכה‭ ‬מוצגים‭ ‬תוצרים‭ ‬של‭ ‬שבעה‭ ‬זוגות‭ ‬אדריכלים‭ ‬ומדענים, ‬ביניהם‭ ‬חתן‭ ‬פרס‭ ‬נובל‭ ‬הפרופסור דן‭ ‬שכטמן‭,‬ שהוזמנו‭ ‬להציע‭ ‬תרחישים‭ ‬אדריכליים‭ ‬ספקולטיביים‭ ‬לאתרים‭ ‬שונים‭ ‬בישראל‭ ‬בהקשרי‭ ‬הקיום‭ ‬המגוונים‭ ‬שלה‭ ‬חלקם‭ ‬ברי‭ ‬מימוש‭ ‬ואילו‭ ‬האחרים‭ ‬מהווים‭ ‬הצעה‭ ‬קונספטואלית‭ ‬וביטויnלחזון‭ ‬עתידי‭.‬ התערוכה‭ ‬משלבת‭ ‬זו‭ ‬בזו‭ ‬פרקטיקות‭ ‬של‭ ‬לימוד‭ ‬מהטבע‭ ‬עם‭ ‬פרקטיקות‭ ‬של‭ ‬ייצור‭ ‬ביולוגי‭ ‬וביולוגיה‭ ‬סינתטית.‬

 

dav

 

BEHAVE

המיצב‭ ‬בוחן‭ ‬עקרונות‭ ‬חדשניים‭ ‬מחזית‭ ‬הפיתוח‭ ‬בתחום‭ ‬ההנדסה‭ ‬הגנטית‭ ‬ומשלבם‭ ‬כחומר‭ ‬בתכנון‭ ‬מרחבי‭ ‬ואומנות‭ ‬הניו‭ ‬מדיה ‭ ‬Interactive Media. הוא‭ ‬פותח‭ ‬פתח‭ ‬לתחום‭ ‬ההנדסה‭ ‬הביולוגית‭ ‬ולאופן‭ ‬בו‭ ‬הגבול‭ ‬הקיים‭ ‬בין‭ ‬האדם‭ ‬לסביבה‭ ‬אותה‭ ‬הוא‭ ‬מתכנן‭ ‬נמוג‭ ‬כאשר‭ ‬הסביבה‭ ‬המתוכננת‭ ‬מורכבת‭ ‬מחומר‭ ‬חי‭ ‬ומגיב‭, ‬ממש‭ ‬כמו‭ ‬האדם‭ ‬עצמו‭.‬ בוחן‭ ‬כיצד‭ ‬חומרים‭ ‬חיים‭ ‬שהונדסו‭ ‬גנטית‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מתכננים‭ ‬יכולים‭ ‬להגיב‭ ‬למדדים‭ ‬וחיווים‭ ‬הנלקחים‭ ‬ישירות‭ ‬מגוף‭ ‬האדם BIOMARKERS וכיצד‭ ‬מערכת‭ ‬יחסים‭ ‬הדדית‭ ‬זו‭ ‬בין‭ ‬אדם‭ ‬וסביבתו‭ ‬החומרית‭ ‬יכולה‭ ‬לבצע‭ ‬שינוי‭ ‬נרחב‭ ‬בתפיסת‭ ‬מרחבי‭ ‬המחיה‭ ‬שלנו‭.‬
המיצב‭ ‬מציג‭ ‬גישה‭ ‬ביו‭ ‬מערכתית‭ ‬לפיה‭ ‬לכל‭ ‬אינטראקציה‭ ‬אנושית‭ ,‬חברתית‭ ‬ואפילו‭ ‬לרגשות‭ ‬אנושיים‭ ‬ישנם‭ ‬ביטויים‭ ‬חומריים‭ ;‬חלקיקים‭ ‬המופרשים‭ ‬מגוף‭ ‬האדם‭ ‬ומועברים‭ ‬באוויר‭ ‬היכולים‭ ‬להשפיע‭ ‬באופן‭ ‬ישיר‭ ‬על‭ ‬חומרי‭ ‬בנייה‭ ‬חיים‭ ‬סביבם‭ . ‬החיבור‭ ‬החומרי‭ ‬מאפשר‭ ‬למתכנן‭ ‬ליצור‭ ‬סביבות‭ ‬חדשות‭ ‬הנשלטות‭ ‬ברזולוציות‭ ‬מולקולריות‭, ‬ומאפשר‭ ‬להגדיר‭ ‬כיצד‭ ‬סביבתנו‭ ‬תגיב‭ ‬לרגשותינו‭ ‬ולצרכי‭ ‬גופינו‭ ‬באופן‭ ‬דינמי‭ ‬וסנסורי‭.‬
המיצב‭ ‬BEHAVE‭ ‬יוצר‭ ‬מיקרוסקופ‭ ‬הולגרפי‭ ‬ענק‭ ‬המנתח‭ ‬את‭ ‬מרכבי‭ ‬נשימתו‭ ‬של‭ ‬המבקר‭ ‬בזמן‭ ‬אמת‭ ,‬רמת‭ ‬חמצן, ‬דו‭ ‬תחמוצת‭ ‬הפחמן, ‬חוזק‭ ‬נשיפה‭ ‬וכד‮’‬‭ ‬ומתרגמם‭ ‬לכדי‭ ‬פרמטרים‭ ‬לתכנון‭ ‬והפעלת‭ ‬חומר‭ ‬ביולוגי‭ ‬חי‭ – ‬מושבת‭ ‬בקטריות‭.‬
מושבת‭ ‬בקטריות‭ ‬המגיבה‭ ‬למדדי‭ ‬הנשימה‭ ‬של‭ ‬המבקרים‭ ‬הינה‭ ‬חומר‭ ‬מהונדס‭ ‬ולכן‭ ‬מתאפשרת‭ ‬למתכנן‭ ‬שליטה‭ ‬בדרך‭ ‬תגובתה‭ ‬למדדי‭ ‬הנשימה‭ ‬היחודיים‭ ‬לכל‭ ‬מבקר‭ ‬ולסוג‭ ‬התגובה‭ ‬הנדרשת‭ ,‬שינויי‭ ‬צבע‭,‬ שינויים‭ ‬בתנועת‭ ‬הבקטריות‭,‬ קצב‭ ‬גדילתם‭ ‬ודעיכתם. ‬המושבה‭ ‬במיצב‭ ‬המופיעה‭ ‬יש‭ ‬מאין‭ ‬כהולוגרמה‭ ‬תלת‭ ‬מימדית‭ ‬במרחב‭ ‬נבנתה‭ ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬אלגוריתם‭ ‬שפותח‭ ‬במיוחד‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬האדריכלים‭ ‬ביחס‭ ‬לתגובתן‭ ‬של‭ ‬בקטריות‭ ‬חיות‭. ‬ האלגוריתם‭ ‬יוצר‭ ‬סימולציה‭ ‬של‭ ‬תכונות‭ ‬הבקטריה‭ ‬הבודדה‭ , ‬כללי‭ ‬התנהגותה‭ ,‬קצב‭ ‬גדילתה‭ ‬וקצב‭ ‬בניית‭ ‬החלבונים‭ ‬במושבה‭ ‬שכזו ‭ ‬BIOFILMSומגיב‭ ‬באופן‭ ‬ישיר‭ ‬ובלתי‭ ‬אמצעי‭ ‬למדדים‭ ‬סנסוריים‭ ‬מנשימתו‭ ‬של‭ ‬המבקר‭.‬
המיצב‭ ‬משתמש‭ ‬בעקרון‭ ‬“PEPPER’S GHOST”‭ ‬וכורך‭ ‬יחדיו‭ ‬את‭ ‬המקרוסקופי‭ ‬והוירטואלי‭ ‬לכדי‭ ‬חוויה‭ ‬מרחבית‭ ‬וחומרית‭. ‬הוא‭ ‬מאפשר‭ ‬למבקר‭ ‬לחוות‭ ‬באופן‭ ‬בלתי‭ ‬אמצעי‭ ‬את‭ ‬מערכת‭ ‬היחסים‭ ‬החדשה‭ ‬הנוצרת‭ ‬ברמה‭ ‬המולקולרית‭ ‬ולחזות‭ ‬בהתהוות‭ ‬קשרים‭ ‬חדשים‭ ‬בין‭ ‬גופינו‭ ‬לסביבה‭ ‬המתוכננת‭ ‬המרגישה‭ ‬ומגיבה‭ ‬אלינו‭.‬
זהו‭ ‬מיצב‭ ‬המציע‭ ‬חזון‭ ‬לסביבה‭ ‬עתידית‭ ‬המכילה‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬כחלק‭ ‬אורגני‭ ‬ממנה‭, ‬ רגישה‭ ‬לגירויים‭ ‬ומגיבה‭ ‬לצרכינו‭ ‬ורצונותינו‭.‬
הלכה‭ ‬למעשה‭ ‬נבנה‭ ‬המיצב‭ ‬בשיתוף‭ ‬חברת‭ ‬innovate‭, ‬בנגרות‭ ‬מיוחדת‭ ‬ונשלח‭ ‬להתקנה‭ ‬בוונציה‭ ‬בביתן‭ ‬הישראלי‭.‬

 

behave 3 6.4.16.mcd

 

‬המתכננים

Shaga Shyovitz Architects הוא‭ ‬משרד‭ ‬עטור‭ ‬פרסים‭ ‬הממוקם‭ ‬בלונדון‭ ‬ובהרצליה‭ ‬פיתוח‭ .‬המשרד‭ ‬משלב‭ ‬בעבודתו‭ ‬ניסיון‭ ‬מקצועי‭ ‬נרחב‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬מתדות‭ ‬תכנון‭ ‬מתקדמות‭ , ‬חידושים‭ ‬טכנולוגיים‭ ‬ושימוש‭ ‬יצירתי‭ ‬בחומרי‭ ‬בנייה‭ ‬בתהליך‭ ‬התכנון. ‬המשרד‭ ‬עובד‭ ‬במקביל‭ ‬על‭ ‬פרויקטים‭ ‬רבים‭ ‬בקני‭ ‬מידה‭ ‬משתנים‭ – ‬מהמרכז‭ ‬למחקר‭ ‬מדעי‭ ‬בין‭-‬תחומי‭ ‬בהרצליה‭ , ‬תוכנית‭ ‬בינוי‭ ‬עיר‭ ‬לרובע‭ ‬שדה‭ ‬דב‭ ‬בתל‭ ‬אביב‭, ‬סביבות‭ ‬שקטות‭ ‬חדשניות‭ ‬למטרו‭ ‬במוסקבה‭ ‬ופיתוח‭ ‬חומרים‭ ‬חכמים‭ ‬לשוק‭ ‬הבנייה‭.‬
היצירתיות‭ ‬בתהליכי‭ ‬התכנון‭ ‬המיושמת‭ ‬הלכה‭ ‬למעשה‭ ‬בפרויקטים‭ ‬בקנה‭ ‬המידה‭ ‬האדריכלי‭ ‬מבוססת‭ ‬על‭ ‬מחקר‭ ‬עכשווי‭ ‬שנעשה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬שותפי‭ ‬המשרד‭ ‬באקדמיה‭. ‬שני‭ ‬ברט‭ ‬וגרי‭ ‬פרידמן‭ ‬הינם‭ ‬חלק‭ ‬מהסגל‭ ‬האקדמי‭ ‬של‭ ‬בית‭ ‬הספר‭ ‬הנחשב‭ ‬לאדריכלות‭ ‬AA- ARCHITECTURAL ASSOCIATION בלונדון‭ ‬ומוטי‭ ‬שיוביץ‭ ‬כחלק‭ ‬מסגל‭ ‬ההוראה‭ ‬בפקולטה‭ ‬לאדריכלות‭ ‬בטכניון‭.‬

תכנון‭:‬Shaga Shyovitz Architects‭ ‬  גרי‭ ‬פרידמן, ‬מוטי‭ ‬שיוביץ‭,‬ שני‭ ‬ברט‭ ‬עם‭ ‬ניקולאס‭ ‬מירס‭ ‬ומניה‭ ‬ואן‭ ‬דר‭ ‬וורפ‭‬, בשיתוף‭ ‬עם‭ ‬ביולוג‭ ‬ארז‭ ‬ליבנה ‭ ‬Vecoy Nanomedicines
ייצור‭ ‬ובניית‭ ‬המיצב:‭ ‬INNOVATE‭ ‬ישראל
מתוך‭ ‬תערוכת‭ ‬הביתן‭ ‬הישראלי LifeObject בביאנלה‭ ‬לאדריכלות‭ ‬בונציה ‭ ‬2016
צוות‭ ‬אוצרות‭ :‬ד‭"‬ר‭ ‬יעל‭ ‬אילת‭ ‬ון‭ ‬אסן‭ , ‬בניה‭ ‬בואר‭, ‬ אריאל‭ ‬בלונדר‭, ‬ ד‭"‬ר‭ ‬עידו‭ ‬בצלת,‭ ‬נוי‭ ‬לזרוביץ‭ ‬