לסוחרת העתיקות והמעצבת Florence Lopez, דירה תיאטרלית ושובת לב ברחוב Rue du Dragon, בפריז, בת כמעט מאה שנה.