Matera היא אחת הערים העתיקות בעולם, עם שרידים של יישובים עוד מהתקופה הפליאוליתית. רובם במערות טבעיות, המהוות את הגרעין העירוני המקורי של העיר, במחוזות Sassi, אתר מורשת עולמית. הן הורחבו לאורך אלפי שנים והפכו למבנים מורכבים, עם רשת מורכבת של רחובות, סמטאות, חצרות פנימיות, שכונות, חומות הגנה עתיקות, מגדלים, מחסנים, מרתפי יין ובורות מים.

בלב מחוז סאסי, מבנה נטוש וקדום המוקף חצר פנימית, שוחזר והסב את חלליו לבית מלון. השחזור חשף את עבודות האבן המקוריות עם הקמרונות וריצוף אבן מקורי הנקרא "a chiancarelle" ונותר מבנה היסטורי, מרחב אותנטי וטהור. מערות ששימשו כחללי מגורים, הפכו לחדרי מלון מעודנים.
מתחת לפני הקרקע עליה עומד המלון, ממוקמים שמונה בורות מים בצורת פעמון, עדות למערכת הקודמת לאיסוף מי הגשמים ודוגמה מצוינת לקיימות. מי גשמים הועברו דרך מרזבים, צינורות ניקוז ותעלות עד לבורות המים המחוברים למגורים. ניתן לבקר בבורות מים דרך מעברים פנימיים צרים ולתפוס את המשמעות העמוקה והקדומה ביותר של המקומות הללו, של הארץ הזו.

Architects: Daniela Amoroso
photographs:
PierMario Ruggeri