מבני ציבור בתכנון נופר אדריכלים / בתי חולים ומרכזי בריאות, בתכנון ויינשטיין ועדיה, יובל כנעני, דליה שילוני /  מבנה אטריום בתכנון מן שנער אדריכלים / שער הכניסה לטכניון, בתכנון שורץ בסנוסוב אדריכלים / משרדים בעיצוב רואי דוד, הדס מקוב, איילה ספרן / מגורים בעיצוב פיצו קדם, רז מלמד, לוי חמיצר / עופר בן אברהם, צביה קזיוב