הוא מעדיף ללכת בלעדיהם.

“התחתונים הם אחד השקרים הגדולים ביותר שאני מכיר”, אומר פיליפ סטארק, בהתקפה חריפה נגד תחתונים. המעצב הצרפתי הפורה שעיצב כל דבר, החל ממטוסים וכלה במברשת שיניים, מודה בחוסר בטחון שהוא כנראה לעולם לא יוכל להתמודד עם תחתונים.
“אתה יכול ללכת ברחוב בבגד ים ועם זה (תחתונים) אתה לא יכול, כי זה נקרא’ תחתונים’. אני לא יכול ללבוש תחתונים כי אני לא אדם, אני רוח קודש טהורה”.

0:00
You can pay a girl, say, “I’ll give you a fortune

0:04
but undress now and walk in the street with your panties”

0:07
and she’s like: “Are you coocoo? You are sick!”

0:14
So, panties are one of the hugest lies I know

0:20
It’s incredible that we have codification

0:26
a hypocritical codification

0:29
We said, “No, no, no. No, no, no. We are not animals

0:33
“No, no, no. We don’t have holes

0:35
“We don’t pee, we don’t do anything like that

0:38
No, no, we are just a brain”

0:40
And because of this, we can continue to lie

0:46
Why is that called a bathing suit

0:51
you can walk in the street with

0:54
and this, because is called panties, you cannot?

0:59
It’s astonishing

1:00
I don’t wear underwear

1:03
Because I don’t need it

1:06
because I don’t like it

1:09
because I am more than human

1:13
and I am not human, I am pure spirit

1:16
That’s why I shall never wear panties or underwear

1:23
and I shall prefer suicide

1:26
than to have Pampers

1:29
put on by my wife when I shall be too old

+כתבות מומלצות