בית Krzywy Domek נבנה בפולין בשנת 2004 והוא אולי הגרסה הפולנית לבית הרוקד שעיצב פרנק גרי בפראג.

עיצבו אותו Szotyńscy & Zaleski, אשר קיבלו השראה דווקא מהאיורים והרישומים מהאגדות שלJan Marcin Szancer & Per Dahlberg.