הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א-יפו, אישרה בניית פרויקט מגורים ותעסוקה ענק במקום הקאנטרי קלאב בצומת גלילות, בשטח של כ-31 דונם אשר בבעלות אינברסיונס טוריסיטיקס ועיריית ת"א-יפו:

 

3 מגדלים של 39 קומות ומגדל רביעי בגובה של 44 קומות, אשר יניבו  456 יח"ד, 37,500 מ"ר שטחי תעסוקה, 750 מ"ר מסחר ו-7,650 מ"ר שטח ציבורי. מקור: עיתון גלובס.
משרד האדריכלים יסקי מור סיון, יצרו מצפון למתחם שדרה רחבה היוצרת גישה ממזרח למערב לעבר חוף הים.
מקור: עיתון גלובס.