מתגבשת: "תוכנית 3700" להקמת הרובע החדש של צפון תל אביב, רובע ענק שיחבר את חופה הצפוני של העיר לחוף הרצליה.  כ־2,000 דונם שיתחילו בשדה דב צפונה, עם כ־12 אלף יחידות מגורים, כ־220 אלף מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה וגם פרק ירוק. 

כחלק מהתכנון, העירייה שוקלת בניית מנהרת תשתיות לאורך רחוב אבן גבירול, וכן למתוח את הרחוב וכן את רחוב הירקון –  לאורך כל העיר עד להרצליה, בכדי ליצור חוט שדרה אחיד עם העיר גופה. את שרותי התכנון מספקים לוועדה המקומית האדריכלים שמאי אסיף, צדיק- אליקים, משה צור, קולקר-קולקר-אפשטיין ומודי אבירם. היתרי בנייה לתוכנית צפויים להינתן בשנים 2019–2021.