משרד האדריכלים היווני LIME DECO תכנן באויה בית יפהפה בן שני מפלסים, בתוך מערה שנבנתה למגורים בתחילת המאה הקודמת. 

לאדריכלים