בר היין Dvojka שעיצבו Jan Plecháč & Henry Wielgus, בפראג.

הלקוח הוא חבר שלהם, העוסק בין היתר באמנות והם רצו לעצב מקום המשקף את אישיותו האמנותית ומרגיש מעט כמו סטודיו של אמן.